Polska wersja English version

DLA AUTORÓW

INSTRUKCJA WYDAWNICZA

- tekst o objętości do ok. 1 arkusza wydawniczego (do 40 tys. znaków ze spacjami i przypisami) oraz 8-10 ilustracji

- tekst w języku polskim - streszczenie w języku angielskim (nie pokrywamy kosztów tłumaczeń)

- tekst pisany w programie WORD z rozszerzeniem .doc, .docx

- słowa kluczowe/key words (w j.pol. i j.ang.)

- afiliacja (Uniwersytet/wydział/instytut itp.)

ZASADY TYPOGRAFICZNE Tekst zwarty, czcionka 12 pkt., krój Times New Roman; interlinia 1,5 wiersza. numery przypisów umieszczać w indeksie górnym i stawiać je przed znakiem interpunkcyjnym cytaty podawać w cudzysłowie (nie kursywą), fragmenty pominięte lub wtrącenia autorskie zaznaczać klamrą kwadratową […]

PRZYPISY Przypisy umieszczamy w zapisie dolnym. Tekst zwarty, wyrównanie do lewej strony, interlinia pojedyncza. Czcionka 10 pkt., Times New Roman, interlinia 1 pkt. Inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, strona. Stosujemy zapisy skrócone oraz system łaciński (Ibidem, op. cit.). Na końcu każdego przypisu i wszystkich zapisów bibliograficznych – kropka.

ILUSTRACJE Format zdjęć: tiff/jpg., rozdzielczość min. 300 dpi. Prosimy o ponumerowanie zdjęć/ilustracji i zaznaczenie w tekście miejsca przywołania, wg wzoru: (il. 01). Każda ilustracja powinna być opisana według tego samego schematu obranego przez Autora. Na samym końcu tekstu podstawowego prosimy zamieścić ponumerowany spis ilustracji, z podaniem autora fotografii lub źródła fotografii.

Przykładowy podpis pod ilustracją: Il. 1. Lwów. Dom towarowy przy ul. Szpitalnej 1 wybudowany w 1913 r. Proj. Roman Feliński (fot. A. Nowak, 2010 r.)

Prawa autorskie: Uwaga! Obowiązek pozyskania praw autorskich do publikacji zdjęć spoczywa na Autorach artykułów.