Polska wersja English version

Numery archiwalne

T. 1: red. / ed. Jerzy Malinowski

T. 1: red. / ed. Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Wprowadzenie / Foreword; Joanna Kucharzewska, Wille „fachwerkowe” na Przedmieściu Bydgoskim w Toruniu / Fachwerk villas in Bydgoskie Przedmieście in Toruń; Lidia Gerc, Julius Habicht – architekt Banku Rzeszy / Julius Habicht. The architect of the Reich Bank; Justyna Gibbs, Sopockie Łazienki z początku XX wieku  / The Sopot South and North Baths from the beginning of the 20th century; Wojciech Romaniak, Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928-1939 /  Architecture and town planning of Jurata in 1928-1939; Agnieszka Jelonkiewicz-Chęć, Architektura pałacowo-ogrodowa w Kozienicach na przełomie XIX i XX wieku / The palace-garden architecture in Kozienice at the turn of the 19th and the 20th century; Tomasz Śleboda, Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Waszawie. Architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski / The Central Insitute of Physical Education in Warsaw. The architecture of the monumental sports center in Poland between WW I and WW II  

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2000;  ISBN 83-231-1201-0 (175 s.)

T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red.  /  eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

T. 2: Architektura i wnętrza 1905-1923 / Architecture and interior, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

Spis treści  / Contents: Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, Przedmowa / Foreword; Dariusz Markowski, Wnętrza projektu Henry’ego van de Velde w sanatorium w Trzebiechowie – parce badawczo-konserwatorskie / Henry van de Velde’s interiors of sanatorium in Trzebiechów - research and restoration activities; Krzysztof Stefański, Neoklasycyzm, nowy klasycyzm, klasycyzm akademicki – formy klasyczne w architekturze polskiej 1907-1914 / Neo-Classicism, New Clasicism, Academic Classicism – Clasical Forms in the Polish Architecture 1907-1914; Jakub Lewicki, Dwa modernizmy – warszawski i lwowski – próba porównania/ Two modernisms – the Warsawian and Lwów [Lviv] ones – an attempt of comparison; Jurij Biriulow, Nowe tendencje w architekturze, rzeźbie architektonicznej i zdobieniu wnętrz Lwowa 1905-1918 / New tendencies in the architecture, architectural sculpture and interior design in Lwów [Lviv] 1905-1918; Nijolė Tolvaišienė, Prądy racjonalistyczne w architekturze Wilna około 1910 roku / Origins of rationalist trends in architecture of Vilna [Wilno, Vilnius] circa 1910; Hanna Grzeszczuk-Brendel, Obok modernizmu – reformatorskie tendencje w architekturze początków XX wieku. Poznań w orbicie wpływów europejskich / Apart of Modernism – reformative tendencies  in the architecture of early 20th century; Gabriela Klause, Problem identyfikacji tzw. stylu około 1800 w twórczości Rogera Sławskiego / The problem of identification of the style of around the Year 1800 in Roger Sławski’s Output; Lidia Gerc, Banki Rzeszy na Pomorzu i Wielkopolsce po 1910 roku – Kołobrzeg, Kostrzyn i Poznań / Reichsbanks in Pomerania and Great Poland after 1910 – Kołobrzeg, Kostrzyn and Poznań; Bożena Grzegorczyk, Wrocławski budynek fundacji Gotthelfa w aspekcie tradycji architektonicznej. Problem nowatorstwa i autorstwa / The Wrocław (Breslau) building of the Gotthelf Foundation in the aspect of the architectural tradition. The issue of novelty and authorship; Magdalena Kunińska, Wieczny i niezmienny trójdźwięk idei w sztuce: o kształtowaniu się teorii architektury modernistycznej / Everlasting and constant triad of ideas in art. On forming of modernistic architecture theory; Anna Sieradzka, Początki awangardy w meblarstwie polskim lat 1904-1914 / The beginning of the avant-garde in Polish furniture design of 1904-1914; Mirella Korzus, Scenografia Wincentego Drabika w Teatrze Polskim w Warszawie / Wincent Drabik’s stage designs in Teatr Polski in Warsaw; Marta Leśniakowska, „Lekceważone córki Almae Mater” – pionierki architektury w Polsce / The disdained daughters of Almae Mater – female pionieers of architecture in Poland

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing Hause,  Toruń 2007; ISBN 978-83-231-2117-6  (175 s.) 

T. 3, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

T. 3, red. / eds. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski

Spis treści / Contents: Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski, Przedmowa / Foreword; Bożena Grzegorczyk, Budowniczowie i architekci dziewiętnastowiecznego Wrocławia / Master builders and architects in the 19th century Wrocław; Izabela Ciesielska, Szpital Księżnej Doroty de Talleyrand-Perrigord w Żaganiu na tle architektury niemieckich szpitali XIX wieku / The hospital of Dorothea de Talleyrand-Perrigord’s foudation in Żagań against the architecture of German hospitals in 19th century; Joanna Kucharzewska, Toruński zespół synagogalny przy ul. Szczytnej na tle XIX-wiecznych przemian historyczno-społecznych pod zaborem pruskim / Toruń synagogue complex at the Szczytna Street <Schillerstrasse> in the 19th century social and historical changes under Prussian rule; Marta Rymar, Dworzec kolejowy w Przemyślu  / Railway station in Przemyśl 1860-1885; Lidia Gerc, Bank Rzeszy w Gdańsku – symbol finansowej prosperity miasta / The Reichsbank in Gdańsk – the symbol of financial golden age of the city; Anna Jodko, Kościół p.w. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim  / The Lord Christ church in Gorzów Wielkopolski; Katarzyna Rogalska, Przedwojenna twórczość Zygmunta Stępińskiego / The pre-war works of Zygmunt Stępiński

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing Hause,  Toruń 2009;   ISBN 978-83-231-2377-4  (183 s.)

T.4, red. /  eds. Joanna  Kucharzewska

T.4, red. / eds. Joanna Kucharzewska

Spis treści  / Contents: Joanna Kucharzewska,  Przedmowa / Foreword; Lidia Gerc, Selfridges w Birningham. Najbrzydszy budynek świata?  -  Selfridges in Birningham. The Ugliest Building in the World?; Lidia Klein, Wstretne ciała. O kategorii abiektu w architekturze Grega Lynna i Zbigniewa Oksiuty – Repulsive bodies. On the notion of abjection in Greg Lynn and Zbigniew Oksiuta works; Jarosław Trybuś, TRWA-NIE Wezwanie do zaakceptowania niepewności -  (N)everlasting. An Appeal to Accept Uncertainly; Joanna Kucharzewska, Koronkowa robota. Kilka uwag o współczesnej ornamentyce w architekturze – Fine work. Several remarks on contemporary ornamentation in architecture; Jakub Petri, Fenomen japońskiej Architektury prowizorycznej – The phenomenon of temporary architecture; Marianna Kupść, Obraz najnowszej architektury japońskiej (na wybranych przykładach) – A view of latest Japanese architecture (based on the example); Ewa Maria Kido, Nowa architektura japońska – The new Japanese architecture.

Wydawnictwo Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika /  Nicolaus Copernicus Publishing Hause,  Toruń 2011; ISBN 987-83-231-2624-9 (210 s.)