Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA / HOME

Studia z architektury nowoczesnej / Studies on modern architecture - jest   pismem poświęconym nowoczesnej i współczesnej architekturze, urbanistyce i myśli o architekturze.

Studia z architektury nowoczesnej / Studies on modern architecture - is a journal devoted to modern and contemporary architecture, urban studies and thought on architecture.

Studia z architektury nowoczesnej po raz pierwszy ukazały się w 2000 roku dzięki inicjatywie prof. dra hab. Jerzego Malinowskiego, wówczas kierownika Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cztery pierwsze tomy zostały wydane nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: t. 1/2000, red. Jerzy Malinowski; t. 2/2007 „Architektura i wnętrza 1905-1923, red.  Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski; t. 3/2009, red. Joanna Kucharzewska, Jerzy Malinowski; t. 4/2011, red. Joanna Kucharzewska.  Tomy 1-3 zawierały artykuły w języku polskim ze streszczeniem po angielsku; tom 4 opublikowany został w polsko-angielskiej wersji językowej.

Od 2013 roku pismo - z artykułami po polsku (ze streszczeniem angielskim) lub angielsku - przygotowywane jest jako rocznik przez Polski Instytut Studiów na Sztuką Świata w Warszawie (PISnSŚ) i Katedrę Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej (wcześniej Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej), Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a wydają PISnSŚ i Wydawnictwo Tako w Toruniu. Redaktorem jest dr hab. Joanna Kucharzewska, prof. UMK. 


REDAKTOR / EDITOR:  

Prof. UMK, dr hab. Joanna Kucharzewska (UMK; PISnSŚ) – redaktor naczelny / editor-in-chief 

 

RADA NAUKOWA / ACADEMIC BOARD:

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski (PISnSŚ)

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska; PISnSŚ)

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki)