Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

T. 7:  Struktura i źródła / The structure and the origins, pod. red. Joanny Kucharzewskiej

T. 7: Struktura i źródła / The structure and the origins, pod. red. Joanny Kucharzewskiej

Spis treści / Contents:  Joanna Kucharzewska,  Wstęp; Irina V. Belintseva, Architektura budynków mieszkalnych w centrum Królewca (Königsberga) na początku XX wieku; Karolina Zimna-Kawecka, Krytyczny głos duchowieństwa wobec współczesnej architektury i sztuki sakralnej w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie terenów byłej dzielnicy pruskiej); Grzegorz Grąbczewski, Pałac w Przysieku koło Torunia – historia i teraźniejszość;  Tomasz Ziemkiewicz, Gmach Starostwa Krajowego Pomorskiego w Toruniu; Cathrine Luscinski, Historia powstania kościoła  pod wezwaniem Notre Dame du Travail w Paryżu (1897-1901)

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa-Toruń 2019  ISSN 2084-0713