Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

T. 5:  Między  Polską  a  Rosją /  Between Poland and Russia :   red.  / ed. Joanna Kucharzewska

T. 5: Między Polską a Rosją / Between Poland and Russia : red. / ed. Joanna Kucharzewska

Spis treści / Contents: Joanna Kucharzewska,  Wstęp /  Foreword;  Jerzy Uścinowicz:  Ekumenizm stosowany w sztuce - fenomen spotkania ikony z gotykiem / The phenomenon of icon meeting with gothic; Wioletta Brzezińska-Marjanowska:  Dekoracja wnętrz  pałaców klasycystycznych na Wołyniu / The decoration of interiors in the classicist palaces on the Volhynia region; Łukasz Sadowski:  O Polakach-architektach w Mandżurii na przełomie XIX i XX wieku. Kilka spostrzeżeń polskiego historyka sztuki / Polish architects in Manchuria in the turn of the 19th and 20th century. A few reflexions by polish historian of arts; Tomasz Śleboda:  Edgar Norwerth wykładowca moskiewskich szkół architektonicznych w latach 1917–1924 / Edgar Norwerth academic teacher of Moscow schools of architecture in years 1917-1924; Katarzyna Rogalska: Konkurs zamknięty na projekt Pawilonu Polskiego na Wszechzwiązkową Wystawę Rolniczą w Moskwie w 1951 roku / The closed competition for the Polish pavilion project at the All-Union Agricultural Exhibition in Moscow in 1951; Swietłana Czerwonnaja: Meczet we współczesnej architekturze, urbanistyce i polityce państw post-radzieckiej przestrzeni euroazjatyckiej / Mosque in the Contemporary Architecture, Urban System and Politics of the Post-Soviet Space Euro-Asiatic

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata /  Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2013;  ISSN 2084-0713 (138 S.)